Cơm nóng hổi bàn tay mẹ nấu
Cha đằm mình trời thấu lạnh xương
Áo con mặc đẹp đến trường
Mẹ thầy vất vả ai tường được đây

Chữ mực đỏ nặng đầy ân nghĩa
Thầy đã phê thấm thía từng câu
Trả ơn dạy dỗ công đầu
Sao khuê chiếu rọi bể dâu tạc lòng

Cha mẹ có vai trò quyết định hình thành nhân cách con trẻ - Giáo dục Việt  Nam

Cho tất thảy chẳng mong trả lại
Hết tình thầy trò mãi khắc ghim
Những con đường mải miết tìm
Ngày ngày vẫn ngóng cánh chim ghé về

Yêu nhiều lắm bộn bề trong dạ
Thương lặng thầm con trả sao đây
Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Trả sao cho hết tháng ngày yêu thương.