Hửng trời mẹ đổ thóc phơi
Mẹ gom hết nắng của trời về đây
Thóc chiêm từng hạt mẩy tay
Hạt mồ hôi mẹ hao gầy đồng trưa

Hạt tròn xoe vị nắng mưa
Ruộng xôi bờ mật đậm vừa hạt cha
Thóc rơm vàng xuộm sân nhà
Thơm thơm mùi nắng đậm đà hồn quê

Tay em vẫy gió mát về
Quạt bay hạt lép hạt kê trấu mày
Thì thầm lời hát mê say
Nhà nhà bội thóc tháng ngày ấm no

Mẹ cười tan cả cơn ho
Niềm vui ngời sáng đầy bồ thóc chen
Thơm nào bằng khói cơm rền
Đắng cay mặn ngọt mà nên cuộc đời

Trưa hè mẹ đổ thóc phơi
Nụ cười của thóc mồ hôi mẹ tràn.