Sau bục giảng là gì em biết không?
Là mênh mông nhịp đời buông hối hả
Bao đam mê cũng oằn mình nghiêng ngả
Giấc mộng gia đình xa quá tầm tay..!

Sau bục giảng là những áng thơ hay
Lúc ưu tư, lúc dâng đầy mộng mị
Bao lo toan, bao nỗi niềm suy nghĩ
Cơm áo gạo tiền dạn dĩ niềm thơ.

Nghị lực của thầy giáo viết bằng tay trái 25 năm đứng trên bục giảng - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

Sau bục giảng là một khoảng trời mơ
Cứ xanh cao chẳng bao giờ gần lại
Tuổi trẻ đi bụi phấn bay… bay mãi
Ước vọng ban đầu hoang dại tim yêu.

Sau bục giảng là mưa nắng trăm chiều
Đan chéo nhau thành bao điều khắc khoải
Ly rượu cay mặc lo âu hoang hoải
Ta rót vào mình những mê mải tình em.