Ôi đôi mắt em là đêm huyền thoại
ánh trăng quê sóng sánh thả trôi dòng
ta uống cạn suốt một đời lóng ngóng
hôm trở về rưng rức cả bến sông

 

Thuyền nan buồn chở điệu ví xa xăm
ta lạnh lòng nghe mái chèo khắc khoải
rằng giận, thương…
em và ta thủa ấy
như vẫn còn vang vọng mãi đâu đây

Đêm buồn Qui Nhơn - VietNamNet

Đêm thăm thẳm buốt hồn người trai trẻ
giấc trăm năm đau đáu giữa canh tà
con đò nhỏ neo chòng chành bến vắng
giờ chỉ còn…
còn lại chút tàn trăng!