Sống với đam mê thuở thiếu thời
Hồn như lạc bước cõi chơi vơi
Trắng đen đưa đẩy lòng say đắm
Ngang dọc bôn ba dạ rạng ngời
Mỗi nước cờ mang tình vạn lý
Từng vần thơ đọng chí ngàn khơi
Thời gian lạc lõng trôi hờ hững
Sống mãi đam mê thuở thiếu thời…

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Vĩnh Phúc