Chưa quen ngắm ảnh thờ cha
Ngỡ như bạn gọi chơi xa mấy ngày
Trên bàn vẫn chiếc điếu cày
Ấm chè xanh vẫn còn đầy vừa om

Linh sàng dáng mẹ lom khom
Ngày ba bữa dọn cúng cơm thất tuần
Câu kinh đài đọc rì rầm
Dẫn cha qua bến trầm luân Nại Hà !

Cúng thất tuần cho người thân đã mất cần lưu ý những gì?

Kể từ ngày vắng bóng cha
Mồ côi cây bưởi, cây na ngoài vườn
Con trâu nhai những nỗi buồn
Nhớ người cần mẫn sớm hôm cày bừa

Rưng rưng con ngắm ảnh thờ
Những lời dạy bảo ngày xưa đâu còn
Mây mờ khuất bóng Thái Sơn
Bạc đầu vẫn nỗi tủi hờn mồ côi

Buồn vui cũng hết một đời
Vuông tròn nấm đất hóa người ngày xưa
Nén hương con thắp rồi mơ
Ngoài hiên gió lọt song thưa… cha về.