Chiều nay cháu trở về nhà.
Thúng tre còn đó mà bà giờ đâu.
Ngày xưa ngô, đậu, khoai, rau.
Bà mang thúng bán chợ Cầu sớm hôm

Cháu chờ bà bỏ mảnh buồm
Dưới là bánh giấy, con chuồn tò he…..
Ngóng quà bà lúc chợ về
Nón mê đội cả trời quê xoay tròn

Sóng lớn đánh lật thuyền thúng, một người tử vong | Tin tức mới nhất 24h -  Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Thúng buồm hiểu những mất còn
Nắng mưa theo cũng rách mòn vá thân
Áo bà đã vá bao lần
Ông đi mang cả thanh xuân theo cùng

Bao nhiêu hạ bỏng, buốt đông
Bà đem bỏ hết vào lòng thúng đêm
Để chân thon cháu hồng, mềm
Bà đem chai sạn bỏ lên thúng sờn

Bây giờ cháu đã lớn khôn
Về quê chỉ gặp thúng buồm nằm rêu
Theo ông về buổi xế chiều
Bà đi còn thúng kể nhiều chuyện xưa