Chợ quê một tháng mấy phiên
Em đi chợ bán thảo hiền ai mua.

Hàng em không có chanh chua
Càng không bán những lọc lừa đâu anh.

Chợ quê em bán ngoan lành
Em cũng không bán đành hanh lỡ làng.

Mời anh ghé lại xem hàng
Ở đây em bán đảm đang tảo tần.

Chợ quê lam lũ - Báo Phụ Nữ

Chợ quê anh đến bao lần
Mà sao anh chẳng mua cần kiệm luôn.

Em đây dù bán dù buôn
Nhưng cũng không bán nỗi buồn cho anh.

Chợ quê chân chất mà thành
Anh có đến chợ mua nhanh lời chào

Em thương bán những khát khao
Chúc anh mua được ngọt ngào duyên em.