Quan mười, dân chỉ năm thôi
Tháng ngày tất tả ngược xuôi tảo tần
Một vuông đất nhỏ phận dân
Phần quan thửa lớn ngồi ăn bát vàng

Trò chơi di sản dân gian
Vỉa tầng triết lí gửi ngàn đời sau
Ai tay trắng ai sang giàu
Ở chùa con sãi áo màu chùng thâm.

Phú Yên Online - Đưa trẻ quay về với trò chơi dân gian

Hết quan liệu có hoàn dân
Để khi tàn cuộc thu quân đem về…
Vui buồn một khoảng trời quê
Người còn nhớ những trưa hè mải chơi

Lao xao viên sỏi nào rơi
Cùng mùa cổ tích đã vời vợi xa
Câu đồng dao vọng thiết tha
Thời bốn chấm chưa tràn qua cổng làng

Người còn nhớ luật ô quan
Để tôi ngồi vẽ mênh mang nỗi buồn