Nhà mình mái liếp phên thưa
Nghe mùa rét ngọt đã lùa qua song
Căm căm cái lạnh đầu đông
Mẹ về, có kịp sang sông trước chiều?

Giật mình nghe tiếng cuốc kêu
Ngỡ như oán trách kẻ nhiều vô tâm
Dẫu đi xuôi ngược bao năm
Ta như cây lúa nhú mầm từ quê.

Rét nàng bân - Truyền thuyết Việt Nam

Thương cơn rét lộc dầm dề
Nhà tranh bốn phía có che hết buồn?
Sầu đông nở trắng sau vườn
Nghe rưng rưng trút linh hồn vào mưa.

Nhà mình mái liếp phên thưa
Chăn sồi mẹ đắp, kẻo ho… tuổi già
Cời than ủ ấm mùa qua
Sưởi bao mong nhớ đợi hoa nắng về…