Một đời nép dưới gốc đa
Tuổi thơ yêu dấu bước qua cổng làng

Rêu phong mãi với thời gian
Dẫu năm dẫu tháng tuần hoàn trôi đi

Nơi mẹ đợi suốt xuân thì
Và bao chinh phụ khóc vì chiến tranh

Cổng làng nơi lưu giữ hồn quê | Tạp chí Quê Hương Online | Ủy ban Nhà nước  về người Việt Nam ở nước ngoài

Cổng làng nối cánh đồng xanh
Đưa em ra chốn thị thành đông vui

Hẹn xưa còn lại mình tôi
Ngẩn ngơ nhặt lá đa rơi làm tiền

Cổng làng khắc một cái tên
Chị ngồi nhớ lại những đêm hẹn hò…

Dân làng mình dù ở mô
Vẫn không quên nét quê xưa: Cổng làng