Mủi lòng mấy nhịp xàng xê
Lời ca em rót xuống ghe chòng chành
Tỉnh say với đất Châu Thành
Tình anh bán chiếu mông mênh thương hồ…

Vầng trăng mười sáu lẳng lơ
Soi hình rẻ quạt rặng dừa bên sông
Để cho thiếu nữ chưa chồng
Nghe đờn kìm gảy chạnh lòng bâng khuâng.

Áo nhật bình, đàn nguyệt, ngồi sập, hương kỷ, phía sau là mành trúc. Người mẫu: Diệu Hương | Hình ảnh, Việt nam, Chụp ảnh

Chữ rằng nhất Lí, nhì Ngâm
Để điệu Lưu thủy, Hành vân nhỡ nhàng
Sầu bi khúc Phụng Cầu Hoàng
Xót thương Quả phụ hàm oan giọng buồn…

Lững lờ sông nước Hàm Luông
Bây giờ Rạch Miễu trăng suông thành cầu
Chuyến xe thổ mộ về đâu ?
Để miên man nhớ rầu rầu lắc lư.

Bến Tre đêm ấy hình như…
Có chàng họ Lục tương tư nàng Kiều !