Lên năm tuổi con hỏi cha
Vì sao cây mít đẻ ra quả tròn
Vì sao cái chú vịt con
Dám ra vầy nước lại còn biết bơi?

100+ hình ảnh em bé học bài - hinhanhsieudep.net

Vì sao mắt ếch lại lồi
Nó không sợ tối dám ngồi bờ ao
Vì sao cây cau thì cao
Cây cam thì thấp, cây đào đỏ hoa?

Vì sao con nhện ở nhà
Con cua con ốc lại ra ở đồng
Cho ôm con vào trong lòng
Nhìn vào đôi mắt sáng trong ánh trời

Vì con đến tuổi học rồi
Các cô mẫu giáo trả lời cho con

Bùi Văn Dung