Em là tất cả đời anh
Kiếp này chẳng thể thôi đành kiếp sau
Câu thơ nào đốt lòng nhau
Nửa bến khát, nửa bờ đau xé lòng

Cuộc sống vốn dĩ rất đẹp, đừng nhấn chìm bản thân trong những nỗi buồn!

Chẳng thà sương khói mịt mùng
Còn hơn hóa đá chờ trông mỏi mòn
Câu thơ nào cháy trong hồn
Nửa le lói, nửa chập chờn ngác ngơ

Chẳng thà lạc cõi hư vô
Còn hơn phiêu lãng bơ vơ xứ người
Em như củi bếp than cời
Tro tàn…phí phạm một đời thanh xuân

Em là tất cả đời anh
Kiếp này đã lỡ…xin dành kiếp sau…

Nguyễn Thị Khánh Hà