Về bên góc phố rất xưa
Nghe rêu phong thở đủ vừa hoàng hôn
Xuân tràn trên đọt lá non
Lòng khua tiếng gõ để còn nhớ nhau.

Ỡm ờ gom những sắc màu
Phơi chiều nắng rụng ngày sau có còn
Xưa em tươi rói màu son
Ta về phố muộn bồn chồn đáy sông.

Thông tin hình ảnh Du lịch Long Việt Ba Vì - Du lịch Ba Vì

Nhìn trong mưa chút ửng hồng
May ra màu áo còn không với đời
Lượn lờ dạo cuộc rong chơi
Lại tìm bến cũ để khơi chút tàn.

Phố rêu trăm mối ngổn ngang
Em còn nhớ bữa trăng tan một thời
Âm thầm nhặt những đầy vơi
Níu xuân về phố giấu lời trăm năm.

Mai Thanh Vinh