Rủ cò làm giấc à ơi
Cùng sông vớt lại cái thời trẻ trâu
Chưa về đã lấm lem đầu
Dấu chân trốn Mẹ trên cầu còn nguyên

Sóng tan đi những nỗi phiền
Sông Lèn như thể mẹ hiền bao dung
Các con nhào lộn vẫy vùng
Đục ngầu vẫn lọc trong từng dòng đau

Phú Yên Online - Dại khờ tháng tư – thơ HOÀI ÂN

Tôi ngồi nát phía cỏ lau
Hạt mưa lạc mẹ về đâu bây giờ
Cánh cò cõng cả tuổi thơ
Bẵy người đã sập còn mơ sông dài?

Tìm rừng ở phía tương lai
Tìm tôi ở phía trần ai trăm màu
Làm sao cò _ mình gặp nhau
Cùng sông chảy đến kiếp sau giấc Người