Tháng nào em cũng vậy thôi
đội trăng, đeo oản đi chơi tù tì
chàng theo yếm đỏ làm gì
em lên cửa Phật thầm thì với ma…

Phân tích Thị Mầu lên chùa

Táo chua có sẵn vườn nhà
khế xanh chẳng hiếm, la đà trước sân
đừng trông em lẳng mà gần
lẳnng thì lẳng vậy nhưng cần trai “ngon”.

Mầu đây là gái một con
tích chèo diễn mãi chẳng mòn yếm tơ
ngàn năm váy vẫn phất phơ
chiếu rằm đã trải khó lơ điệu mời.

Mầu đây là gái một con
tích chèo diễn mãi chẳng mòn yếm tơ
ngàn năm váy vẫn phất phơ
chiếu rằm đã trải khó lơ điệu mời.

Muốn chơi thì có cuộc chơi
đâu cần phải đợi tháng mười mới vui
í a ngọt, í a bùi
í a tưng tẩy, ngậm ngùi í a…

Thế gian cứ vậy mà già
Mầu em thỏa sức nõn nà đỉnh xuân
chẳng cần tiến sĩ, tướng quân
đã yêu lấm láp nông dân cũng chiều!

Ngày xưa cơm rá cá niêu
nhọ nhem tro rạ thương yêu hết lòng
lẳng lơ em cũng một chồng
bây giờ sao nhỉ… lòng thòng chung riêng.

Hình như sáo đã cất lên
cho em về lại với miền dân gian
í a mấy khúc dở gàn
ai thương, chớ bảo “cái oan Thị Mầu”.

Nguyễn Hữu Quý - Nơi tôi gọi là Tổ quốc