Đã quằn quại nỗi thiên tai
Lũ dâng ngập những tượng đài vọng phu
Miên trường nấc nghẹn lời ru
Cha con chết trận, kẻ thù hỏi ai ?!

Đã la liệt nỗi nhân tai
Bể dâu chớp mắt an bài nhân sinh
Chiến tranh – bao cuộc chiến tranh
Đạn bom rơi phía dân lành sát thương

Bộ Background Hình Nền Thiên Nhiên Đẹp Cho Điện Thoại , Máy tính

Người cầm trắc trở ra đường
Sẩy chân là hóa vô thường nhẹ tênh
Nhìn đâu cũng thấy chênh vênh
Đời phong tỏa nẻo gập ghềnh áo cơm

Mặc ai vẽ những vui buồn
Bức tranh lập thể xem rờn rợn gai
Thiên tai nào với nhân tai
Giăng giăng cạm bẫy tương lai chực chờ