Phượng khiêu khích nhớ làm chi
Tháng năm cũng đã lỡ thì tháng năm…
Còn đâu kỉ niệm xa xăm
Còn đâu một thủa trăng rằm vấn vương

Nhớ trưa mây nõn qua đường
Cùng ai vội vã lời tương tư lòng
Nhớ ve khản cổ khát mong
Tấu trên mùa vắng trọn vòng du miên

Bằng lăng tím vẫn rất đẹp các bạn... - Lê Xuân Bách Studio | Facebook

Hạ ơi em thật dịu hiền
Cõng bao kỉ niệm hoa hiên mơ màng
Cả trăm điệp khúc tình tang
Cả trăm buổi hẹn lỡ làng qua mau

Thời gian gấp nếp nên nhàu
Canh khuya vò võ vàng thau rập rờn
Sóng trào kí ức từng cơn
Dâng theo niềm nỗi chờn vờn góc tim

Đắng cay cùng nước nổi chìm
Ngọt từng chới với bến tim tỉm vời
Khẽ khàng cất tiếng à ơi
Đủ ru năm tháng khung trời dịu êm.

Nam Bùi