Con về thăm mảnh vườn xưa
La đà chùm khế lưa thưa luống cà
Tháng năm tuổi mẹ dần xa
Lưng cong chiều xế nếp nhà vắng hoe

Con về nghe tiếng chổi tre
Sạch nhà thơm cửa dãi dề hôm mai
Nắng mưa vẫn một bàn tay
Đầu nương cuối bãi ruộng cày đằm sương

ANHNGÔI'BLOG: MẸ TÔI

Giấu con vất vả mọi đường
Thanh xuân mẹ bán, yêu thương tặng đời
Mua cho con những nụ cười
Mua cho con cả bầu trời tương lai

Con đi biền biệt năm dài
Phồn hoa phố thị hao gầy hồn quê
Đàn trâu rong ruổi chiều về
Sáo diều dìu dặt triền đê ngập đầy

Lòng con thương những toan vay
Bạc tiền cơm áo quên ngày mẹ xưa
Trĩu trùng nắng lửa ban trưa
Lánh vào đời mẹ quạt đưa con về.

23/2/2021

Tác giả: Lan Vương