Hạ sang
lưng lửng ngực trưa
Làn môi mây trắng
say vừa tỉnh say

Mơ đêm
khát bỏng môi này
Ngón tình trót mở
sợi dây yếm trời

Hạ về chưa anh – Thơ của Hải Yến (Tiệp Khắc) – Hội Nhà Văn Hải Phòng – Văn  Hải Phòng – Văn Thơ Hải Phòng – Văn Học Hải Phòng

Cởi mùa
hoa phượng sánh đôi
Anh ngàn ngạt gió
em nôi trăng chiều

Đêm giàn
hoa lửa cuồng phiêu
Vết quê ứa một
lần liều trót mang

Còn đây
bóng đổ thời gian
Vỡ miền trăn trở
hé màn sương non

Anh đi
nắng lụi hay còn
Lệ mùa ướt đẫm
tuổi son trắng ngày

Dung Kim