Mới đi qua nửa mái chèo
Đã nghe sông nhắc ít nhiều hạ lưu
Mỏng như cái lí chiều chiều
Thả vào câu cổ hóa liều yêu thương

Tiêu tao dăm lát Hồ trường
Nhâm nhi xị với triều cường Cà Mau
Ngọt ngào mùi mẫn gì đâu
Đòng đưa kẽo kẹt níu nhau ghe xuồng

Thien Kim Tourist

Biết nhiêu lung rạch kinh nguồn
Về đây chấp chới cánh chuồn mỏng manh
Ta về gõ cửa đồng xanh
Tìm bàn chân bước chòng chành xóm quê

Gặp nhau tới bến xàng xê
Ra Nhà Dây Thép gọi về (bác) Ba Phi
Nếu còn vỏ lãi mai quy
Thì xin mượn tạm để đi Đầm Cùng

Dạo này đáy lú Thị Tường
Còn vui con mắt canh đường gọi tôm
Bạn ta rót rượu đầu hôm
Cụng ly nghe đụng ngọn nồm Viên An

Phê phê về lại Biện Tràng
Thì lôi Rạch Gốc cùng sang Trần (Văn) Thời
Tiện đường tấp Đá Bạc chơi
Ào qua Cái Nước mấy hồi Năm Căn

Hòn Khoai mỏi mắt xa xăm
Khai Long du lịch mần ăn thế nào?
Khánh Hội tấp nập ồn ào
Cửa biển Sông Đốc chừng nào ghe ra?

Cho ta về lại Minh Hà
Chiều ôm cần thược khề khà tung câu
Nếu còn Sông Trẹm nhớ nhau
Thì ngoắc cao tốc Cái Tàu nghe em!

Vồ Dơi đặc dụng nệm êm
Thì vui cho thỏa ngọt đêm rừng tràm!