Nhuộm vàng một góc sân phơi
Nghiêng nghiêng bóng nắng, ngời ngời trên tay
Nhịp nhàng lên xuống tiếng chày
Tháng năm bung áo đổ đầy nồi ba

Ngọc cười đua nở trăm hoa
Cún con nghển mũi hít hà hương thơm
Hành tươi, tóp mỡ vàng ươm
Chen nhau vào giữa nếp cơm trắng ngần

Hoa phượng đỏ rực rỡ khắp Hà Nội

Bước chân rạo rực tới gần
Riêng em vẫn đứng tần ngần phía sau
Tựa lưng vai áo bạc màu
Mồ hôi ngai ngái, mùi trầu cay cay

Trao con cả tháng năm đầy
Mùi yêu thương tỏa từ tay chai sần
Bao mùa mưa nắng xoay vần
Nghiêng lòng dốc hết những phần ngọt ngon.

Hồ Viết Bình