Ao làng còn đó không em
Để anh xuống tắm đỡ thèm tuổi thơ.

Gốc đa ai đó từng chờ
Cơn mưa ướt tóc gã khờ tay che.

Nhớ sao những buổi trưa hè
Quạt mo gọi gió tiếng nghe mơ hồ.

Con đường đất nhỏ quanh co
Hàng tre xanh với đàn cò còn không.

Nét quê trong bức tranh xuân - Báo Khánh Hòa điện tử

Mùa về trên những cánh đồng
Chạy trên rơm rạ thinh không cánh diều.

Đậm sâu dáng mẹ liêu xiêu
Nặng vai đòn gánh, gánh chiều nắng mưa.

Mồ hôi thấm áo ban trưa
Xẻ ngang rạch dọc đường bừa đời cha.

Quê hương năm tháng dẫu xa
Ấm nồng khói bếp gọi ta nhớ về.

Thả lòng trượt dốc triền đê
Tay gom tay níu nét quê một thời.