Đường đang thẳng lại bẻ ngang
Ngập ngừng chân bước, rẽ ngang quay về
Đã đành mình trót đam mê
Đã quen đường thẳng nên chê đường vòng.

Hình ảnh nắm tay nhau lãng mạn và đẹp nhất cho cặp đôi

Tiếng con tim cũng tiếng lòng
Giá đừng thưởng thức nhớ mong làm gì
Bao đêm trằn trọc, nghĩ suy
Lấy gì đổi được những khi mặn nồng.

Có toan tính cũng bằng không
Mị Châu – Trọng Thủy vết lông chưa nhòa
Lẽ nào cứ ở ngã ba
Gần đường thẳng cũng không xa đường vòng

Một đời hái hạt long đong
Gieo ngoài lối rẽ, gieo trong… lòng mình

Vũ Kim Loan