Ngập ngừng em ngập ngừng tôi
Ơ kìa chiếc lá cũng rơi ngập ngừng

Nón nghiêng, nghiêng cũng nửa chừng
Khuất sau non nửa vầng trăng má đào

Hình ảnh yêu nhau đẹp

Bầu trời thắp những vì sao
Trái tim thắp nỗi khát khao một thời

Lá xanh vội đỏ môi người
Hình như em cũng sắp thôi ngập ngừng

Biết ngày em đi lấy chồng
Để tôi mang hết ngập ngừng trả em.

Nguyễn Đình Kiên