Tôi về
nhặt gió mùa thu
Lặn trong lời mẹ đã ru một thời.
Bao nhiêu giọt gió chơi vơi
Bao nhiêu giọt gió một đời lang thang.

Tôi về
nhặt nắng thu vàng
Hong khô nỗi nhớ tào khang bao mùa.
Xe bện từng sợi nắng thưa
Kết thành duyên thắm cho vừa lòng anh.

Mùa thu - Cà Phê Thứ Bảy

Tôi về
nhặt ánh trăng thanh
Chìm trong ánh mắt long lanh tuổi hồng.
Cúc vàng chúm chím từng bông
Ngọt thơm hương ổi mà lòng nao nao.

Tôi về
nhặt những ngọt ngào
Sắc hương thu gói xiết bao ân tình.
Thu về tôi gặp lại mình
Trong man mác nhớ mối tình chân quê.