Bến thuyền mây trắng ngắm rong
Có nàng ca sĩ xuôi dòng hát ca
Nhiều thuyền du khách vào ra
Lặng nghe tiếng hát mượt mà ngân vang

Mênh mông sóng vỗ nắng vàng
Nàng ca rót mật làm chàng ngẩn ngơ
Đắm say réo rắt nên thơ
Trái tim loạn nhịp từ giờ nàng ơi

Không có mô tả.

Lá đang vẫy vẫy đón mời
Dừng nghe nàng hát những lời thiết tha
Le le ngụp lặn gần xa
Dừng nghe nàng hát quên là kiếm ăn

Chiều tà trên bến Tràng An
Le le vẫn cặp mà nàng nơi đâu
Để chàng với những nỗi sầu
Nhớ nàng ca sĩ bao lâu nữa về.

Nguyễn Toàn