Nằm đây với giấc mơ rơm
Tóc vương cọng nhám quê hương xa vời
Ngồi đây ôm giấc mơ vôi
Hẹn trầu, cau đợi đến rời hạt ra

Đứng lên theo giấc mơ xa
Bà ra chợ cóc gần nhà sáng mai
Mẹ công ty, bố ruộng cày
Chị như hoa héo từ ngày mất anh

TẠI SAO CHÚNG TA NẰM MƠ? Có bao nhiêu loại giấc mơ? - Ngủ Ngon Sống Trọn

Bước đi theo giấc mơ xanh
Đường tre ngả bóng trên cành chim ca
Bao nhiêu cười nói đi qua
Ríu ran tuổi mộng bạn ta chung đường

Ôm đầy những giấc yêu thương
Đan thành áo chắn gió sương xứ người
Tháng năm trĩu giấc mơ tôi
Ngày chưa theo bước chân đời xa quê