Em ơi!

Biển xanh, sóng bạc, buồm vôi
Cho anh ngắm lại khung trời quê hương
Bạt ngàn ôi những niềm thương
Vun lên tươi những khu vườn tuổi thơ.

Ru anh mát những cơn mơ
Bằng triền sóng bạc vỗ bờ dương xanh
Sa Huỳnh ơi! Tuổi thơ anh
Bên làng, bên biển bức tranh tuyệt vời.

DU LỊCH PHÚ QUỐC 3N3Đ - HAVICO Tour

Con thuyền cưỡi sóng ra khơi
Chở về bến những tiếng cười ban mai
Nghìn sóng ơi! Vỗ hồn ai?
Bồi hồi sống lại những ngày nằm nôi.

Biển ngân câu hát à…ơi
Như bên cánh võng ngọt lời mẹ ru.
Còn âm vang giữa tâm tư
Tuổi thơ vụt mất mà như còn gần.

Cát vàng in những dấu chân
Để anh còn nhớ mãi vầng trăng quê
Bao năm xa cách, anh về
Quê hương vẫn vẹn lời thề…em ơi!