Về chùa uống giọt từ bi
Gặp em, một đóa sen thì vừa lên

Thanh tao trước chốn cửa thiền
Em bình yên giữa muộn phiền thế gian

Rũ bùn từ cõi hồng hoang
Hương em rót mật miên man suối nguồn

Cách trồng hoa sen trắng đơn giản mà hiệu quả, chắc chắn ra hoa

Cánh mềm còn ướt đẫm sương
Hồng trên lá biếc vô thường dáng em

Phật trên cao, tọa đài sen
Từ trong bóng tối, đêm đen sáng lòa

Về chùa niệm chữ Di Đà
Nghe trong chánh niệm, một mầm từ Liên!

Phố Mưa Bay