Ta về xức lại vị quê
Át đi danh lợi mải mê phố phường
Mùi bùn đất, mùi rạ rơm
Ngó sen vẫn mọc thơm hương cửa thiền

Về nghe khúc khích bên hiên
Trèo lên cây ổi ngóng tìm ngày xưa
Chợt thèm cái thuở tắm mưa
Ao sân vùng vẫy vui đùa tím môi

Nhạc dân ca: Một chút tình quê

Ta về trang điểm mồng tơi
Cài hoa dâm bụt trò chơi vợ chồng
Lúa chiêm đã trổ đòng đòng
Cá rô thơm ngậy hương đồng ngày xa

Về đây cởi bỏ phù hoa
Bấy lâu cơm áo bôn ba xứ người
Vục vào chum nước sau hồi
Mà nghe ngọt mát như lời mẹ ru

Ta về bắt gặp, hình như…
Buồn vui cộng lại bỗng dư thừa mình !