Ngồi thiền dưới gốc cây đa
Nông nhàn mùa vụ kiết già chiều hôm
Nghe nồng nàn rạ rơm thơm
Chợt quên đi những vui buồn thế gian

Chẳng mơ chính quả Niết bàn
Thanh tâm sống giữa bóng làng bình yên
Tịch liêu một ánh sắc thiền
Hư không xin niệm xuống miền cỏ hoa

Ảnh ngồi thiền full hd đẹp để làm hình nền | NETGIF

Biết về hiếu hạnh mẹ cha
Tào khang phụ tử nếp nhà đơn sơ
Đường tu dẫu vụng Nam mô…
(Cuộc mưu sinh bởi toan lo trăm đường)

Ta vô ngã, đời vô thường
Bao dung, bớt hận cội nguồn từ bi
Nhân gian còn lắm thị phi
Răn mình giữ giới chắc gì đã xong

Nẻo quê gạn đục khơi trong
Xin như cây lúa dậy đòng mà thơm