Mềm tay
thổ cẩm cất lời
Em hay hồn đất
giấu thời đã xa.

Cái thời
gỗ lợp mái nhà
Cọn bông mở lối bung hoa trắng thềm.

Nữ sinh mặc quần áo người dân tộc Mông gây xôn xao

Mềm tay
níu gió kề bên
Nghe xuân kể chuyện
xuân quên đợi chờ.

Mắt chiều
sóng sánh vần thơ
Nghe xuân trải nắng
nhả tơ dệt tình.

Giấu mùa trong búp tay xinh
Em hồn nhiên…
núi rập rình vẽ em!