Xóm làng như cái bánh đa
Qua than lửa chợ vỡ ra hai phần

Gầy xiêu mái dạ bần thần
Tủi thân hoa mướp rụng gần cầu ao

Ngước nhìn lóa mắt lầu cao
Cửa gương đèn sáng như sao giữa trời

Thuyền về than nước sông trông
Bên lở, lở mãi. Bên bồi, bồi thêm

 

9 Gorgeous Destinations Not To Be Missed In Quang Binh

Vung tiền đám vạc chơi đêm
Đèn lơi lả mắt. Trăng mềm mịn da…

Tôi là tháng tám đói qua
Sắn khoai vẫn quý, dưa cà vẫn thân

Bát cơm vẫn ước mơ gần
Câu thơ thất bát gieo vần tháng ba

Xóm làn như cái bánh đa
Càng ham lửa lạ càng xa nhiễu điều

Lê Đình Cánh