Tôi về tìm dấu chân cha
Lặn trong bùn đất đồng xa ruộng gần.
Xá cầy đi trước bước chân
Cho mùa gieo hạt cho gần ấm êm.

Tôi về tìm dấu chân em
Chênh chao trên những bậc thềm chờ nhau
Thoảng thơm hương vị trầu cau
Nặng lời hẹn ước tình đầu sắt son.

3 đồi cát đẹp nhất miền trung mang dấu chân bạn trẻ

Tôi về tìm dấu chân mòn
Của mẹ tần tảo vẫn còn đâu đây
Nắng mưa nhuộm thấm vai gầy
Một đời gồng gánh đủ đầy cho con.

Tôi về tìm dấu chân tròn
Hằn sâu trên đất vẫn còn của anh
Hiếu trung dâng trọn tuổi xanh
Cho mùa hạnh phúc an lành muôn nơi.

Tôi về tìm dấu chân tôi
Có còn đọng lại với đời hay không
Ước mơ bỏng cháy trong lòng
Dấu chân liệu có in trong cõi Người.