Tôi tìm về với đồng chiêm
Chuồn chuồn dẫn lối tới miền ấu thơ
Lạc vào trong những giấc mơ
Thị tròn cổ tích vẫn chờ vàng thơm

Tôi tìm về với rạ rơm
Lăn vào ký ức để ôm lấy mình
Tôi ra đứng ở sân đình
Mái rêu thủ thỉ tâm tình chuyện quê

Cánh Diều Không Dây! - HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Tôi tìm ra phiá bờ đê
Chợt xanh mươn mướt lời thề hội xuân
Tôi tìm ra phiá dòng sông
Vẫy vùng vào thủa tồng ngồng trẻ trâu

Lần hồi tìm lại mo cau
Thấy thời gian gội trắng phau tóc bà
Tìm về cơm muối dưa cà
Để nghe chân chất mặn mà vị quê

Đầu trần đội bóng rặng tre
Con trâu dẫn lối tôi về tìm tôi…