Tôi thương một mảnh trăng gầy
Một câu thơ cũ ,chở đầy lời yêu
Thương chiều đổ bóng cô liêu
Cho người quan họ hát xiêu mái đình

Hình ảnh quan họ tuyệt đẹp trong album của liền chị 8x

Thương cây trúc đứng một mình
Ôm năm tháng cũ chung tình mà ru
Câu thơ như thật như đùa
Trái tim trống trải ,gió lùa trọn đêm

Tôi thương một chuyến đò thêm
Chở người lẻ bóng về bên ấy rồi
Thương con sáo hót lưng trời
Trăm năm một kiếp đưa người sang sông

Huong Mrs Le