Hao gầy kẽo kẹt gió sương
Võng trưa cong vút lời thương ngọt ngào
Bao đời quẩy khúc ca dao
“Tre non làm lạt buộc vào cọc tre”

Giăng giăng ôm trọn lấy quê
Xạc xào chèo giữa no nê ngày mùa
Ưỡn mình đỡ lấy nắng trưa
Oằn nghiêng vai mẹ chạy mưa hạt vàng

Biểu cảm về cây tre Việt Nam - Theki.vn

Thành thành lũy lũy hiên ngang
Bão giông ôm lấy thân làng chở che
Giữa trời ngọn bút nhẹ rê
Vẽ vào xanh thẳm chân quê yên bình

Tích xưa “khắc nhập” sử tình
Đâu rồi “trăm đốt” ta mình nên duyên?
Bạc phơ tay vịn bạn hiền
Thẳng lưng chung thủy gậy tiên tre làng…

Trần Lộc