Nắng mài trên những vòm cây
Ánh ngời sắc kiếm bủa vây sân trường

Dọa gì ve khản giọng thương
Nôn nao áo trắng môi hường chia xa!

Có gì như mới ngang qua
Để hùi hụi tiếc những pha lê mùa

Hoa phượng và tuổi học trò | Flickr

Vô tâm con gió nghịch đùa
Thổi tung vạt áo chợt ni cô lòng

Thẫn thờ ai đó bên song
Nuối góc bảng nuối những dòng yêu thương

Dặn lòng bồi lở muôn phương
Vẫn như cánh sếu tìm đường về thôi!

Phan Thúc Định