Lửa tro, bồ hóng, nhọ nồi
bắc lên, đặt xuống mặt trời, mặt trăng
tù tì con nít đánh khăng
nghe lời mẹ gọi chiều lăn mút đồng.

Cỏ may túm tít bờ sông
con diều chở trẻ rắn rồng lên mây
đồng dao càng hát càng hay
nu na nu nống chị bày cho em.

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Vĩnh Phúc

Đi trông đào, về ngó sen
giếng khơi đâu phải nối thêm dây gàu
thương nhau chẳng nệ cạn sâu
nước làng cứ mát từ đầu đến chân

Tôi mơ, mơ những trắng ngần
khi xa thấp thoáng, lúc gần thơm thao
Trời cho một trận mưa rào
giọt rơi cổ tích, giọt vào dẫn ca.

Bây giờ tuổi đã ông bà
cớ chi tôi cứ xưa xa nhớ về
giữa lòng ấm một tiếng “Quê
thương sao chốn cũ thói lề tinh tươm.

Nguyễn Hữu Quý - Nơi tôi gọi là Tổ quốc