Nghe đồn nhân gian có bùa mê
Em muốn giắt vào anh
Để mình là người anh yêu duy nhất
Đi tìm chưa được
Đành… em tự làm

Bằng ngụm nước dịu thơm lúc anh mỏi mệt
Sau cánh cửa sẵn nụ cười xinh đẹp
Đón anh mỗi buổi trở về
Chiếc gối êm những đêm sát kề
Vương mùi tóc hoa chanh
Giấc lành cho anh ngủ.

Bùa yêu: Nếu yêu nói đi chớ nên ngại gì

Đôi tay ngoan vừa đủ
Vòng ôm qua đêm say
Giọng nói nhẹ tựa mây
Đánh thức anh mỗi sáng…

Muối vừng canh trong cơm trắng
Giữ lửa ấm mỗi ngày
Bùa yêu đấy
Giắt vào anh
Linh nghiệm đến khi em hết nhiệt thành.

Đàm Hải Yến