Ả thấy tiểu
sân sau chùa quét lá
– “Bạch tiểu thầy!
Em xin chiếc bùa may”
Tiểu ngơ ngác
lá rụng đầy như rạ
Thí chủ xin
Tội lỗi..
Lấy đi mà!

Ả nhoẻn miệng
Xin thêm tình trên lá
Nợ trần gian
Xin giải kiếp nhân duyên
Tiểu cười khổ
Bao người đang khát vọng
Chọn nhầm chi?
kẻ nương tựa cõi Thiền.

Câu chuyện quét lá trong sân chùa dạy ta bài học đón nhận mọi việc trong  đời một cách tích cực nhất - Hạt giống tâm hồn

Trái tim ấy!
Đại bi làm ước nguyện
Như hạt sương điểm hóa kiếp sân si
Tiểu quét lá
Ưu phiền tan biến sạch
Niệm Nam mô
Cầu thế thái yên bình

Ả lặng lẽ
Ngược hoàng hôn xoay bước
Tiểu buồn nghe
tiếng lá vỡ trong tim
Tưởng trốn được
luân hồi sao chẳng dễ
Nửa chân tu chợt nhuốm bụi ân tình.

Sân chùa vắng
rủ gió về quét lá
Vi vu reo nào biết kẻ bâng khuâng
Đành nén lại
ngó lên tòa sen trắng
Tiểu chắp tay

Mong xá tội muôn phần.
Xin Đức Phật
Chỉ con về nẻo sáng
Mang lá y, bình bát dưỡng tâm đời
Giúp nhân thế trả hồng trần dâu bể
Vẹn chữ Người
sau trước tỉnh bến mê.

Tiếng gõ mõ hòa hương trầm tỏa ngát
Vẳng đài cao
Thấu Phật Tổ răn lời
Dẫu chưa nói
nhưng Ngài cười thánh thiện
Dạy chúng sinh trọn Đạo sống cho Đời.

Dũng Bụi Trần.