Chiều quê gió hát,
Sóng vàng bát ngát,
Cánh đồng dào dạt,
Ngọc trời là đây!

Ai đã cấy cày,
Để mùa bội thu?
Tu hú kéo về,
Cho chiều mải mê!

Yêu sao, yêu thế!
Quê mình chiều nay.
Bàn tay em cắt,
Lúa vàng mê say.

Em nào hay biết:
Anh đã vẽ lại,
Bức họa đồng quê,
Ánh vàng say mê!

Yêu sao, yêu thế!
Gió buông tóc thề,
Ninh Bình đồng quê,
Anh quên lối về…!

Đi giữa lúa vàng,
Sóng sánh hai hàng,
Anh muốn cùng nàng,
Gánh “vàng” chiều nay…!