Mê mải vì tình…
bay vòng quanh núi.
Chim từ quy kịp đón mặt trời.
Theo cha mẹ suốt ngày nương rẫy
dốc cạn đêm xuân
say đàn môi.

Đàn môi
ngọt từ môi em. Trầm bổng.
Lời con tim không giấu được đâu
đêm bỏ ngỏ hơi men
cho mùa xuân chuếnh choáng.

Độc đáo kèn lá của người Mông | Báo Dân tộc và Phát triển

Đàn môi
Lời em nhắn gửi
vượt cổng trời,
đã đi cùng núi
sao anh không vào
nhà em không rào, cửa không cao
khi anh thật bụng.

Làn môi em
lời da diết.
chưa kịp bắt em về làm vợ
khèn xuân đã hớp hồn em buổi Gầu tào.
Thương em
lỏng bàn tay con dao, cái cuốc
khung thêu trĩu nặng, đường gần bỗng xa.

Môi em
thốt lời khao khát
làm lửa bếp đêm đêm thơm mèn mén
váy thêu trải nệm anh nằm
em là bông hoa đẹp nhất rừng
con chim ca hay nhất núi…

Đàn môi mối mai chồng vợ
Đêm xuân mở lòng bao che
Đàn môi tiếng lòng thủ thỉ
Cùng xuân hơi thở nồng nàn.