Mỏi mê tìm chân dung thi sĩ đích thực
chắt giọng thơ sệt mùi thân phận và phát sáng
ở đâu giữa muôn trùng cỏ hoa và phố thị
bập bênh lợi danh và ẩn thân
cõi chốn tìm lại u minh bay qua ngày nắng rộp

Nam, nữ phân thân âm dương phối màu cuộc sống
kẻ sĩ cao ngạo chọn con đường liêm khiết chốn thanh bần
kẻ ưa danh muốn rầm rộ chốn quan trường văn vũ
phe thanh và thô cứ đâm chồi và mục ruỗng
đạo chích vẫn mọc đầy gai nhọn chốn văn trường
khóc trên những mảnh rời

Chọn để mà chơi hay chơi để mà chọn
nét mực nào lấm lem bụi đất
nét cười nào đi qua mắt biếc
cho đời những vần thương

Đi tìm chơn dung thấy một chơn dung hai mặt trên chiếc gương phản chiếu
thiện ác hiển bày
vui thôi mà
một chốc rồi đi
huyền bay.