Lác đác trong làng chỉ còn mấy con thôi
Không khéo mai sau cháu chắt lại phải vô sở thú coi cho biết
Khi con trâu không còn là đầu cơ nghiệp
Ta chẳng thể tìm lại ký ức tuổi thơ mình trong tuổi thơ con…

Cỏ tốt ngập bờ mương, cánh đồng nghi ngút khói rạ rơm
Còn đâu nữa ngày xưa dáng cha cày vỡ đất
Xình xịch khắp nơi giờ là tiếng máy cày tấp nập
Cánh cò bay đi đâu khi chẳng còn lối về thong thả đậu lưng trâu ?

Một số câu thành ngữ - tục ngữ về con trâu - Tiếng Việt online

Ta cũng biết tìm nơi đâu một thời mưa nắng dãi dầu
Mùa đã gặt xong, nhí nhố lũ mục đồng thả rông trâu khắp đồng Dòng, đồng Búng
Trâu thong thả gặm nắng chiều, hoàng hôn từng đoàn kéo nhau về lững thững
Ai nỡ quên nẻo cội nguồn hãy nhớ rằng “… lạc ngõ theo trâu”.

Nhớ cái chốt rượng ràn, nhớ một thời cột lá chuối khô trong chuồng khỏi ruồi bâu
Cái ách cày cong, cá diệp cày vênh, cái răng bừa nhọn
Trâu đã cùng người kéo cày qua những tháng năm khốn đốn
Bia đá tượng vàng ai tạc cho trâu ?

Người cấy trồng thì dành hạt giống tốt nhất để mùa sau
Còn trâu luân hồi kiếp mình trong lò mổ gia súc
Ta chợt nhớ con trâu bạc nhà ta với tiếng tắc, hò, rì thân thuộc
Thảng thốt giấc mơ nào tiếng nghé … ọ tuổi thơ tôi…