Nhóc của chị… đừng yêu chị nữa nhé.
Biết rất buồn… rồi nhóc sẽ khổ đau.
Rồi không vui… mặt ủ rũ héo nhàu.
Thơ chị mượn… từng câu khuyên nhóc đó.

Nhóc vẫn bảo… tình yêu em chỉ có.
Bóng chị rồi… em ngó mỗi ngày qua.
Đừng nhóc ơi… ảnh xóa hết đi mà.
Thôi lưu giữ… chị già em vẫn biết.

Chị ơi Em yêu chị và mãi mãi yêu chị! - Tâm sự - Việt Giải Trí

Mỗi lần nhắc… nhóc trả lời quả quyết.
Tuổi không màng… phân biệt chẳng bận tâm.
Kệ nhóc đi… một mình nhóc âm thầm.
Bởi một dạ… yêu ngầm từ kiếp trước.

Nghe chị nhé… tình này không thể được.
Chị có chồng… hạnh phúc bước chung đôi.
Nhóc nhìn đi… chị giải thích em rồi.
Hãy vui vẻ… tìm thôi cùng trang lứa.

Nghe chị hãy… rồi nhóc đây phải hứa.
Chấp nhận đời… ta sống giữa tim yêu.
Nhóc trai tân… phải luôn biết một điều.
Tình mãi đẹp… bóng hồng nhiều phía trước ….

*** Châu Lê ***