Ngày cuối đông
Những đứa trẻ thiếu mẹ không cha nấu cơm bằng hạt gạo mồ côi
Giắt buồn kẽ răng trắng
Những đứa trẻ đi nhặt bơ vơ
Làm thành sức sống
Tự thương lấy mình
Trước mỗi va đập đớn đau

Top 555 Hình Ảnh Mùa Đông Buồn Lãng Mạn Trong Tình Yêu - GIÚP BẠN

Đêm mơ về ánh mắt mẹ từ những vì sao…
Ngày thèm hơi ấm từ bàn tay cha chắn gió
Từng mùa xuân dậy thì
Những đứa trẻ tự mình lớn lên
Như cây cổ thụ vững vàng mọc qua kẽ đá
Biết tự mình xanh
Trước khi đất hóa xanh mình!