Bao năm ta đợi người
Bữa yến tiệc cuộc đời
Rượu đắng vẫn tràn môi
Hương tình cứ vậy trôi

Bao năm ta lạc loài
Trôi giữa chuỗi ngày dài
Bên đời có còn ai
Hay mình nuốt lệ cay

Có thể là ảnh chụp cận cảnh 1 người

Đêm thâu sâu đục lá
Mang mang cơn gió lạ
Vuốt ve đời nghiệt ngã
Âm vọng từ ngàn xa

Nắng mơn mơn cành đào
Tìm cay đắng, ngọt ngào
Chờ ngày dài qua mau
Cho hồn vơi thương đau

Ôi đây là phận người
Hay đây là phận mình
Phận làm người điêu linh
Chờ mãi một người tình

Rong chơi trên phận người
Nhẹ nhàng ta buông lơi
Buông cho tình phai phôi
Cho đời nhẹ mây trôi.

Hồ Tịnh Văn